فروشگاه آنلاین کازمیک وردز

تیکت مهمان

ارسال تیکت جدید

پیگیری تیکت

ارسال تیکت جدید

لطفا قبل از ارسال تیکت جدید ، تمامی موارد ذکر شده در بخش شرایط و قوانین و همچنین توضیحات هر محصول را با دقت کافی مطالعه نمایید .
برای ارسال تیکت ، حتما بخش مربوطه را به درستی انتخاب نمایید تا تیکت به مسئول مربوطه ارجاع داده شده و پاسخ تیکت خود را در سریعترین زمان دریافت نمایید .